Όταν η Μνήμη ντυμένη στις λέξεις θεραπεύει

Θα κάνω μια σύντομη αναφορά σε λέξεις. Μνήμη, ας πούμε. Και Μνημοσύνη το ίδιο. Μούσα πρώτης γενιάς – λατρεύονταν σε τριαδικό σχήμα, Μελέτη, Μνήμη, Αοιδή.