Τα πολλαπλά πρόσωπα της κρίσης

Αρχικά επιχειρείται ένας ορισμός της κρίσης και της συνάντησης του ατόμου με αυτήν. Επιχειρείται επίσης η σύνδεση της σημερινής κρίσης με κοινωνικές εξελίξεις που προηγήθηκαν και την ανέλιξη πολιτιστικών απαιτήσεων και συγκρούσεων. Η κρίση των δυτικών κοινωνιών μπορεί να γίνει κατανοητή με βάση ...