Μητρική Φροντίδα (λειτουργία) και Γλώσσα

Ζώντας με ένα παιδί από τη γέννησή του, μαζί του, πλάι του, ζώντας το καθώς μεγαλώνει, ζούμε μέσα σε φωνούλες, κλάματα, αλλά και χαμόγελα. Ζούμε συγχρόνως με μια -κάποιες φορές- αγωνιώδη προσμονή: της πρώτης λέξης, της πρώτης φράσης, της ανάδυσης του λόγου.