ISSUE 13- SYSTEMIC THINKING & PSYCHOTHERAPY

ISSN 2529-1807

Editor: Katia Charalabaki

Publisher: Nikos Marketos

Editing Committee: Kia Thanopoulou, Katerina Theodoraki, Athanasia Kati, Dimitris Kokkalis, Nikos Marketos, Valeria Pomini, Theodora Skali, Evi Tangouli, Katia Charalabaki

 

 

TABLE OF CONTENTS

Steps to an Ecology of Mind: Humanity is part of Nature

Efrossini Moureli

Translation:Dora Skali

About teaching clinical practice

Marco Bianciardi

Translation Stefania Elektra Pantavos

Adaptation to Type 2 diabetes: Patients’ illness representation and the role of spouse

 Georgia Dimitraki, Panagiotis Simos, Evangelos Karademas