ISSUE 12- SYSTEMIC THINKING & PSYCHOTHERAPY

ISSN 2529-1807

Editor: Katia Charalabaki

Publisher: Nikos Marketos

Editing Committee: Kia Thanopoulou, Katerina Theodoraki, Athanasia Kati, Dimitris Kokkalis, Nikos Marketos, Valeria Pomini, Theodora Skali, Evi Tangouli, Katia Charalabaki

 

TABLE OF CONTENTS

Suicide in Greece of Crisis: A Theoretical Discussion

Konstantinos I. Dimoulis, Paraskevi Bassioti

Translation: Paraskevi Bassioti

A Child’s Welcome to Society «Our Big Home»

Efi Konida, Sylvia Konstantinidou, Christine Maerkl

Book presentation: The faces of the stranger of Sotiris Manolopoulos

 by Katerina Daskalaki
Translation: Dora Skali
 

Book presentation: The Return of Man of Elissavet Barbaliou

by Vassilis Vassilikos and Dionissis Sakkas