ΤΕΥΧΟΣ 12 - ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ISSN 2529 - 1807

 

Η Αυτοκτονία στην Ελλάδα της Κρίσης: Μια Θεωρητική Συζήτηση

Δημούλης Ι. Κωνσταντίνος, Μπασιώτη Παρασκευή