ISSUE 10- SYSTEMIC THINKING & PSYCHOTHERAPY

 

ISSN 2529-1807

Editor: Katia Charalabaki

Publisher: Nikos Marketos

Editing Committee: Kia Thanopoulou, Katerina Theodoraki, Athanasia Kati, Dimitris Kokkalis, Nikos Marketos, Valeria Pomini, Theodora Skali, Evi Tangouli, Katia Charalabaki

 

TABLE OF CONTENTS

Families and therapists in the face of the socio-economic crisis in Greece: Challenges and opportunities

Valeria Pomini, Emilia-Maria Legaki, Lefteris Mellos, Zacharoula Pantazi, Xenia Pappa, Marina Soldatou and Vlassis Tomaras

 PDF

 

The distress of adoptees

Francesco Vadilonga1

Proofread: Minori Giustizia, Fascicolo 4, 2011, Franco Angeli

 PDF

 

The relationship between the physically ill child and his parents

Sotiris Manolopoulos1

Translation: Dimitra Michalopoulou

 PDF

 

Α dialogue with voices

Lycourgos Karatzaferis1, Feliou Georgia2, Marianna Kefallinou 3