ΤΕΥΧΟΣ 14 - ΑΠΡΙΛΗΣ 2019

Εισαγωγικά: Είναι «mistaken love» ή λειτουργικός χορός;
Τοξικές Μορφές Αγάπης: Αρνητικές Συνέπειες της Γονικής Φροντίδας
Πέρα από τη Βιολογία και τη Γλωσσολογική Στροφή: Συμβάν, Μοναδικότητα, Λογική και η Εργασία της Φαντασίας
Πέρσες: Η τραγωδία του Αισχύλου και οι ατομικές και συλλογικές θεραπευτικές προεκτάσεις που αναδύονται από αυτή
Αισχύλου «Πέρσες»: Μια ψυχοθεραπευτική ανάγνωση
Συστημική Σκέψη και κάποιοι προβληματισμοί στην εφαρμογή της
Σημασία της θεραπευτικής σχέσης στην ατομική συστημική θεραπεία
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: «Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας Ψ.Ν.Α.: ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ & ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΙ, Ιστορίες Συστημικής Ψυχοθεραπείας»
3 + 2 Χρόνια Εκπαίδευσης και Εποπτείας: Αναμνήσεις & Αναστοχασμοί απο τη Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής
Τα αποτυπώματα εκπαιδευτικών στιγμών που αντέχουν στον χρόνο