Εκδόσεις

 

Δ. Κωτσάκης, Ε. Μουρελή, Ι. Μπίμπου, Ε. Μπουτουλούση, Χ. Αλεξανδρή, Ε. Γκέσογλου, Κ. Καραμανώλη, Δ. Καρπούζα, Ε. Σπανοπούλου: « Αναστοχαστική Πράξη, Ο αποκλεισμός στο σχολείο». Νήσος, Τετράδια 21,2010, 404 σελίδες. 
 
G. Cecchin, G. Lane, Wendel A. Rey, «Ασέβεια. Μια στρατηγική επιβίωσης για θεραπευτές», Επιμέλεια Β. Καφταντζή, University Studio Press, Θες/νίκη 2009, 105 σελίδες. 
 
Ν.Βαιδάκης, Μ.Γιωσαφάτ, Χ.Δημητρακόπουλος, Ε.Ιωάννοβιτς, Κ.Παπασταμάτης, Β.Πομίνι, Δ.Ρήγας, Β.Τομαράς, Κ.Χαραλαμπάκη, «Θεραπεία ζεύγους», επιμέλεια: Β. Τομαράς, Χ. Καραμανωλάκη, Γ. Ζέρβας, Καστανιώτης, Αθήνα 2008, 317 σελίδες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουίτζι Μπόσκολο- Πάολο Μπερτράντο: Ατομική Συστημική Θεραπεία. Προλεγόμενα: Βαλέρια Πομίνι- Βλάσης Τομαράς, Μαίστρος, Αθήνα, 2008, 418 σελίδες. 
 
Φ. Αναγνωστόπουλος, Ε. Καραδήμας επιμ. (συλλογικό έργο): «Υγεία και Ασθένεια, Ψυχολογικές Διεργασίες 
 
Arist von Schlippe, J. Schweitzer, «Εγχειρίδιο της συστημικής θεραπείας και συμβουλευτικής», Επιμέλεια Β. Ιωαννίδου, University Studio Press, Θες/νίκη 2008, 380 σελίδες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. Boscolo, G.Cecchin, L.Hoffman, P.Penn, «Η συστημική οικογενειακή θεραπεία του Μιλάνου». Συζητήσεις για τη θεωρία και την πρακτική», Επιμέλεια Β. Καφταντζή, University Studio Press, Θες/νίκη 2007, 419 σελίδες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. Hoffman, «Οικογενειακή θεραπεία. Μια προσωπική ιστορία»,University Studio Press, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, 435 σελίδες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Schweitzer, B. Schumacher, «Ψυχιατρική με αρχή και τέλος. Δρόμοι εξόδου από τη χρονιότητα», Νησίδες, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, 291 σελίδες 
 
P.Watzlawick, J.B. Bavelas, Don D. Jackson, «Ανθρώπινη επικοινωνία και οι επιδράσεις της στη συμπεριφορά», Επιμέλεια Κ. Χαραλαμπάκη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005, 357 σελίδες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dowling, Emilia Osborne, Elsie, «Η οικογένεια και το σχολείο: μία συστημική προσέγγιση από κοινού σε παιδια με προβλήματα», Gutenberg, Αθήνα 2001, 424 σελίδες 
 
S.Minuchin, «Οικογένειες και οικογενειακή θεραπεία», Εργαστήριο διερεύνησης ανθρωπίνων σχέσεων, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, 494 σελίδες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.L.Meth, R.S.Pasick,κ.ά. «Άνδρες σε θεραπεία. Πρόκληση για αλλαγή», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, 420σ 
 
Maturana H., Varela F., «Το δέντρο της Γνώσης», Κάτοπτρο, Αθήνα 1992, 268 σελίδες 
 
 
M. Elkaim, «Αν μ’ αγαπάς, μη μ’ αγαπάς», Εργαστήριο διερεύνησης ανθρωπίνων σχέσεων,Κέδρος, Αθήνα 1991, 241σ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenneth J.Gergen, «Ο κορεσμένος εαυτός», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1987, 510 σελίδες. 
 
P.Watzlawick, «Η γλώσσα της αλλαγής, στοιχεία θεραπευτικής επικοινωνίας»,Κέδρος, Αθήνα 1986,204σ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Prigogine, I. Stengers, «Τάξη μέσα από το χάος. Ο νέος διάλογος του ανθρώπου με τη φύση», Εργαστήριο διερεύνησης ανθρωπίνων σχέσεων, σειρά: ανθρώπινα συστήματα, Κέδρος, Αθήνα 1986, 420 σελίδες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murray Bowen Τρίγωνα στην Οικογένεια, για τη διαφοροποίηση του εαυτού Μετάφραση: Γκίκα, Έμμυ Επιμέλεια: Χαραλαμπάκη, Κάτια,Εκδότης: Ελληνικά Γράμματα Αριθμός Σελίδων: 142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Σώμα υγιές σε Νου Υγιή» Επιμέλεια: Καλαρρύτης Γιώργος, Μπαφίτη Τσαμπίκα: Εκδότης: Ελληνικά Γράμματα 272